INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
(Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej zwanego RODO, informuję, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ATD Aneta Zalewska, ul. Upalna 1A lok.6, 15-668 Białystok,
  2. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email aneta@atd.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora,
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celach przesyłania ofert handlowych na podstawie art. 10.ust. 2 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz marketingowych na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  4. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą do momentu odwołania zgody,
  5. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do przenoszenia danych,
  6. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Producenci